۰۱
HSE2

دوره های در دست اقدام

این دسته از دوره ها در دست اقدام می باشند

تقویم آموزشی

چشم انداز

چرا دپارتمان HSE کرمانشاه؟

علیرغم وجود و حضور سازمان ها و ادارات وظیفه مدار بمنظور برگزاری دوره های آموزشی با سرفصل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی در این بخش، فقدان مرکز یا سازمانی که بتواند پل ارتباطی بین مراکز آموزشی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و خدماتی و صنعتی بوده و جوابگوی نیازهای علمی و آموزشی فارغ التحصیلان و حتی شاغلینی که درحال فعالیت یا درصدد ارتقای تجارب علمی و فنی و تخصصی خود باشند، مشاهده گردید. بنابراین جمعی از همین عزیزان دانش آموخته وصاحب نظران دلسوز استان اقدام به تاسیس این شرکت و برقراری دوره های آموزشی متنوع در هرسه مقوله مذکور (H-S-E)نموده اند.

به چه می اندیشیم؟

آیا تا كنون به این موضوع فكر كرده اید كه علت بروز حوادث و ابتلا به بیماری های حرفه ای چیست و چگونه می توان از به وقوع پیوستن آنها جلوگیری نموده و یا تعداد آنها را كاهش داد؟ بروز حوادث و بیماریهای شغلی ناشی از رفتار و شرایط ناایمن است، و البته اغلب به رفتار ناایمن بر می‌گردد كه آینه فرهنگ ایمنی آن سازمان می باشد. در صورتی که فرهنگ ایمنی یك سازمان قوی باشد، رفتارهای افراد در آن ایمن تر است.فرهنگ ایمنی آموختنی است؛ از این رو می توان گفت كه یكی از علل عمده نامناسب بودن فرهنگ ایمنی پایین بودن سطح آگاهی افراد است و لذایكی از راهكارهای ارتقای آن بالا بردن آگاهی‌ کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی می‌باشد.

نیازتان را آموزش میدهیم

این شرکت مبنای فعالیت های خود را موضوع پراهمیت فرهنگ سازی ایمنی و بهداشتی و ابزار اجرایی آن را برگزاری دوره های آموزشی در بیش از ۶۵ شاخه مختلف قرار داده است. این دوره ها در قالب برنامه های میان مدت یا دراز مدت به شکل دو یا یک روزه یا سه ساعته برگزار گردیده. و طراحی دوره ها برطبق نیازسنجی صورت گرفته از واحدها و جمع بندی نظرات شرکت کنندگان عزیزی است که در دوره ها شرکت می نمایند. مع الوصف امکان برگزاری اکثر دوره ها بصورت غیرمتمرکز و بنا به تقاضای کارفرمایان عزیز در داخل مجموعه ها وجود دارد. دوره های طراحی شده در چارچوب ضوابط مرکز تحقیقات وزارت کار و با کمک مشاورین فنی مورد تایید آن به مورد اجرا گذارده می شوند.

وب سایت های دیگر ما


WWW.HSEKALA.COM

فروشگاه محصولات hse


WWW.HSE20.COM

وب سایت خدمات